بررسی تخصصی DNS در رشته IT

در این مقاله به می پردازیم، ِِDNS از کلمات Domain Name System اقتباس و یک پروتکل شناخته شده در عرصه شبکه های کامپیوتری خصوصا ” اینترنت است . از پروتکل فوق به منظور ترجمه اسامی کامپیوترهای میزبان و Domain به آدرس های IP استفاده می گردد. تعداد صف|لینک خرید فایل|اِن آی|2087038|nicedanesh
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی تخصصی DNS در رشته IT آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

در این مقاله به می پردازیم،

ِِDNS از کلمات Domain Name System اقتباس و یک پروتکل شناخته شده در عرصه شبکه های کامپیوتری خصوصا ” اینترنت است . از پروتکل فوق به منظور ترجمه اسامی کامپیوترهای میزبان و Domain به آدرس های IP استفاده می گردد.

تعداد صفحه :8 صفحه

نوع فایل: DOC/Word